Vanaf 1 september 2017 start de bouw van de ringdijk in Wal-Zwijn, die het gecontroleerde overstromingsgebied zal omringen. Deze zomer vinden de voorbereidende werken plaats.

Sinds begin 2016 zijn er kleinschalige voorbereidingen aan de gang in het gebied: rooiingswerken en archeologische boringen. In juli 2016 werd gestart met de kapwerken voor de aanleg van de ringdijk. Vanaf 1 augustus zullen de archeologische opgravingen beginnen, aan de hand van proefsleuven.
Dat zijn lange, smalle sleuven die tot op het archeologisch interessante niveau reiken. We gebruiken ze om vast te stellen of er archeologische vindplaatsen zijn en waar die precies liggen.

Geen zware transporten

Op 1 september 2017 start de eigenlijke bouw van de ringdijk. Hiervoor zullen we enerzijds zand gebruiken uit de zandstock die in 2014 al werd aangelegd. Anderzijds graven we grond af op een aantal locaties in het gebied, en gebruiken die als bouwstof. Er zijn geen zware grondtransporten voorzien doorheen het dorp van Kastel. Wel zullen om veiligheidsredenen sommige wegen in het gebied afgesloten zijn tijdens de werken, maar dat beperken we tot een minimum. De werken aan de ringdijk zullen duren tot eind 2017.


Meer info over het Sigmaproject Wal-Zwijn vind je hier.