Er staat dit jaar heel wat op stapel in de Durmevallei. Niet alleen start vandaag de tweede fase van de onderhoudsbaggerwerken op de Durme. Ook staat de bouw van een pompgemaal met vistrap op de dam in Lokeren op het programma. Beide ingrepen kaderen in het rivierherstelplan dat Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) voor de Durme uitwerkte na de overstromingen van 2010 en 2011. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits maakte 9 miljoen euro vrij voor de uitvoering van dit plan.

6,5 miljoen euro wordt geïnvesteerd in de tweede fase van de onderhoudsbaggerwerken. Tussen de brug van de N41 en de brug van de N446 wordt circa 435.000 m³ overtollig rivierzand weggehaald. Dit komt overeen met meer dan 25.000 vrachtwagenladingen. Het gebaggerde zand wordt via de waterweg naar de opslagplaats in Hamme-Moerzeke gebracht. Daar zal het drogen in afwachting van nuttig hergebruik bij de bouw van de ringdijk rond overstromingsgebied Wal-Zwijn (Hamme).

De werken starten vandaag en zullen naar schatting 2,5 jaar duren. De hinder voor de omgeving zal minimaal zijn. Wel zal de beweegbare Mirabrug over de Durme tijdens de werken frequenter worden bediend. Op vraag van de gemeentebesturen voorziet W&Z dynamische verkeersborden aan de toegangswegen van de Mirabrug (Roodkruisstraat/Biezestraat in Hamme en Drapstraat/N41 in Temse en Waasmunster). Op die manier kunnen passanten de brug elders kruisen wanneer de Mirabrug geopend is.

Pompgemaal met vistrap
Begin deze maand is bovendien gestart met de voorbereidende werken voor de bouw van een pompgemaal op de dam in Lokeren. In juli, na het broedseizoen, vatten de eigenlijke bouwwerken aan. De werken zullen naar schatting twee jaar duren en kosten circa 2,5 miljoen euro. Het pompgemaal zal de veiligheid van het Waasland bij overstromingen aanzienlijk verhogen. Bij hevige regenval kan het gemaal per seconde 7500 liter rivierwater overpompen van de Moervaart in de Durme. Hierdoor zal het waterpeil in de Moervaart minder snel stijgen. In normale omstandigheden zullen kleinere debieten worden verpompt om de Durme opnieuw van een bovendebiet te voorzien. Dit vertraagt de aanzanding, waardoor minder frequent gebaggerd moet worden. Een vistrap naast het pompgemaal moet vissen in staat stellen te migreren tussen het Scheldebekken en de Gentse kanalen.

Koolputtensite
W&Z treft ook een aantal maatregelen om de Durmevallei aantrekkelijker te maken voor omwonenden en recreanten. Een private partner zal de vervallen Koolputtensite omvormen tot tentoonstellingsruimte, bed & breakfast en horecagelegenheid. Weldra zullen hiervoor de nodige vergunningen worden aangevraagd, zodat de bouwwerken nog dit jaar kunnen starten.

Zowel in Elversele als in Sombeke, ten noorden van de toekomstige ontpoldering Groot Broek, kocht W&Z terreinen. Die worden aan de gemeentebesturen van Temse en Waasmunster ter beschikking gesteld als speelruimte voor lokale jeugdverenigingen. De terreinen gelden als compensatie voor de ruimte die verloren gaat door het ontpolderen van Groot en Klein Broek.

Historiek van de baggerwerken
Tijdens de eerste fase van de onderhoudsbaggerwerken (2012-2013), van de monding in de Schelde tot aan de Mirabrug in Hamme, werd meer dan 400.000 m³ overtollig zand uit de bedding verwijderd en gestockeerd in de toekomstige overstromingsgebieden Bunt, Klein Broek en Groot Broek in Hamme, Temse en Waasmunster. 


Hier vind je meer info over de Durmevallei.