Op zondag 14 juni kun je een begeleide wandeling maken in het Sigmaproject Dorent. Zo leer je meer over de toekomstige natuurontwikkeling.

In het Sigmagebied Dorent, langs de Zenne in Zemst en Vilvoorde werkt de Vlaamse overheid aan de ontwikkeling van soortenrijke vochtige graslanden en het verbeteren van het leefgebied van de kamsalamander. Die werken kaderen in het Sigmaplan en dragen bij aan de Europese natuurdoelen. Op zondag 14 juni neemt Elias Verbanck van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) je mee op tocht doorheen het gebied. Tijdens een wandeling van ongeveer 3 kilometer over vochtige paden kom je meer te weten over de werken die op stapel staan.

Praktisch

  • Afspraak om 10 uur aan de hoek van de Dorentstraat en de Rekelstraat 
  • Deelnemen is gratis
  • Neem best laarzen mee
  • Meer info bij Elias Verbanck (09 276 20 43 of elias.verbanck@lne.vlaanderen.be)

Meer info over het Sigmaproject Dorent vind je hier.