Op 3 juni kreeg de Cluster Kalkense Meersen bezoek van het Waterbouwkundig Laboratorium (WL). Dit expertisecentrum verricht wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van water in beweging. De aanwezige medewerkers waren dan ook erg benieuwd naar het succesverhaal rond natuurherstel en waterbeveiliging in dit omvangrijke Sigmaproject. De projectleiders van W&Z en het ANB leidden de grote groep doorheen de verschillende deelprojecten.

Het Waterbouwkundig Laboratorium onderzoekt de invloed van menselijke activiteit en van de natuur op watersystemen en de gevolgen ervan voor scheepvaart en watergebonden infrastructuur. Dit expertisecentrum wordt dan ook vaak betrokken bij de uitvoering van het Sigmaplan. Op 6 juni kregen ze ter plaatse een uitgebreide rondleiding.

 

Rondleidingen e lezingen

In de infokeet verwelkomden W&Z en het ANB de WL-medewerkers met enkele presentaties, daarna volgde een informatieve wandeling op de werf in Wijmeers. Dat gebied wordt deels ingericht als wetland en deels ontpolderd, waardoor er zeldzame getijdennatuur ontstaat. In de namiddag volgde een verkenning van het deelproject Bergenmeersen, een gecontroleerd overstromingsgebied dat sinds april weer is opengesteld voor het grote publiek. Hier beginnen zoetwaterslikken en -schorren al volop te ontluiken. Met nog enkele boeiende lezingen en een pannenkoek in ’t Zoetemeer werd een leerrijke dag afgesloten.


Meer info over het Sigmaproject Cluster Kalkense Meersen vind je hier.