Vorig jaar gingen de werken aan de waterkeringsmuur aan de Scheldelaan ter hoogte van de raffinaderij van Total van start. Intussen is de muur afgewerkt en lopen ook de werken aan het jaagpad aan Scheldezijde op hun einde. De 900 meter lange muur moet de waterveiligheid in de omgeving garanderen. Omdat kleur welkom is in deze industriële omgeving, schakelden De Vlaamse Waterweg nv en Havenbedrijf Antwerpen de hulp in van graffitikunstenaars.

De werken aan de waterkeringsmuur kaderen in het Sigmaplan, een plan van de Vlaamse overheid om Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen vanuit de Schelde. Ook tussen Fort Sint-Filips en Lillo nemen we maatregelen in het kader van het Sigmaplan. Een nieuwe, hogere waterkering moet Antwerpen en de bedrijventerreinen in de haven beschermen tegen hoge waterpeilen van de Schelde.

Muur in plaats van dijk  

Eind 2017 ging De Vlaamse Waterweg nv van start met de dijkverhoging in de zone tussen Fort Sint-Filips en het Fort van Lillo: over een afstand van 8 kilometer pakken we de dijk aan. Zo beschermen we de rechteroever, de bedrijventerreinen aan de Scheldelaan en de stad Antwerpen. We deelden het gebied op in vier zones. De zone die vanaf de ontpoldering van Lillo naar het zuiden loopt, werd begin 2019 afgewerkt. Nu lopen ook de werken in de derde zone, ter hoogte van de raffinaderij van Total, op hun einde.

De pijpleidingen die in deze zone langs de Schelde lopen, beschermden we op een bijzondere manier. Niet met een dijk, maar met een vaste waterkeringsmuur, die de dijk over een lengte van 2 kilometer vervangt. De ingreep heeft twee voordelen: we garanderen waterveiligheid en vergroten samen met het Havenbedrijf Antwerpen de capaciteit van de leidingenstrook.

80 graffiti-kunstenaars

De muur krijgt zowel langs de kant van de Scheldelaan als de kant van het jaagpad langs de Schelde een kleurtje. Daarvoor schakelden we de hulp van zo'n 80 graffitikunstenaars in, via de Gentse vzw Wallin'. In eerste instantie werd de kant aan de Scheldelaan aangepakt. Daar gingen graffitikunstenaars van 21 tot 23 juni aan de slag. De kant aan de Schelde reserveren we voor een later moment. Daarvoor willen we samenwerken met jongeren.

Waar staan we?  

In twee van de 4 deelzones zijn de werken aan de waterkering achter de rug. In de twee overblijvende zones, aan Fort Sint-Filips en de zone rondom de Van Cauwelaertsluis en de Boudewijnsluis moet de waterkering nog verhoogd worden

 © Arno Arnouts

 © Arno Arnouts© Arno Arnouts© Arno Arnouts