Op de infomarkt van woensdag 15 oktober doen W&Z en het ANB hun plannen voor de overstromingsgebieden in de Cluster Bornem uit de doeken. Alle geïnteresseerden kunnen tussen 16 en 20 uur binnenspringen in het gemeenschapshuis van Hingene voor meer informatie rond de plannen.

Met het Sigmaplan wil W&Z Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen vanuit de Schelde en haar zijrivieren. Tegelijk kan er zich in de projectgebieden Europees zeldzame natuur ontwikkelen. Nu werkte W&Z ook plannen uit voor Klein-Brabant. Het Sigmaproject draagt daar de naam Cluster Bornem, omvat zowat 216 hectare en bestaat uit drie deelgebieden. Het inrichtingsplan wordt tijdens de infomarkt voorgesteld aan de bevolking.

Ruimte voor water en zeldzame natuur

De Oudbroek-Schellandpolder, het grootste gebied, ligt langs de Schelde en de kruising met het Zeekanaal Brussel-Schelde. Het zal de omgeving van Bornem een stuk veiliger maken als gecontroleerd overstromingsgebied (GOG). Daarnaast ontwikkelt er zich natte natuur (wetlands) door oude populierenbossen om te vormen tot gebiedseigen elzenbroekbossen. De meer stroomopwaarts gelegen gebieden het Groot Schoor en het Stort van het Buitenland worden ontpolderd en blootgesteld aan eb en vloed, zodat zich hier zeldzame getijdennatuur ontwikkelt.
Tijdens de infomarkt krijg je als omwonende of betrokkene extra informatie over het Sigmaproject Cluster Bornem. Onze medewerkers beantwoorden er al je vragen over de werken die op het programma staan en hoe de omgeving er in de toekomst zal uitzien.

Waar en wanneer?

Woensdag 15 oktober 2014 in het gemeenschapshuis Ter Dilft, Edmond Vleminckxstraat 73, 2880 Hingene.
De infomarkt vindt doorlopend plaats tussen 16 en 20 uur, je kunt er dus op elk moment langskomen.


Meer info vind je hier en in de nieuwsbrief Cluster Bornem.