Op woensdag 16 september kan je het Sigmaproject Dorent komen ontdekken. Medewerkers van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) geven je op een infomarkt tekst en uitleg bij hun plannen voor dit unieke natuurgebied. Geïnteresseerden zijn tussen 16 en 20 uur welkom in het gemeentehuis van Zemst.

De geplande ingrepen in het Sigmagebied Dorent richten zich volledig op de ontwikkeling van Europees zeldzame natuur. Koestersoorten zijn de grote pimpernel, een stengelplant met rood-paarse bloemhoofden, en de kamsalamander. De drassige vallei van de Oude Zenne, op het grondgebied van Vilvoorde en Zemst, vormt voor hen een waardevolle biotoop.

Herstel van de wetlands
Een bonte afwisseling van drassige akkerlanden, broekbosjes, houtkanten en waterpartijen zal het uitzicht bepalen in Dorent. Voor de kamsalamander worden tien nieuwe, onderling verbonden waterpoelen aangelegd. In de bestaande poelen en afgesneden meanders van de Oude Zenne krijgen de oevers een zachtere hellingsgraad en wordt overtollig slib geruimd.

Van de graslanden wordt op bepaalde plaatsen de toplaag afgeplagd. De grote pimpernel gedijt immers beter in een verschraalde ondergrond. In overleg met lokale landbouwers wordt bovendien gekozen voor medegebruik van het gebied. Zo zullen zij bepaalde percelen verder kunnen gebruiken als hooiland of als weiland voor paarden.

Infomarkt: waar en wanneer?
Woensdag 16 september 2015 kun je in het gemeentehuis van Zemst, De Griet 1, 1980 Zemst van 16 tot 20 uur doorlopend de plannen voor Dorent komen bekijken.


Meer info vind je hier en in de nieuwsbrief Dorent.