Omwonenden van de Dijlevallei tussen Werchter en Mechelen kunnen tijdens een infomoment op maandag 9 maart 2015 kennismaken met de inrichtingsplannen voor hun leefomgeving. Die moeten de Dijlevallei veiliger, natuurlijker en aantrekkelijker maken. Het infomoment vindt plaats in gemeenschapscentrum Den Breughel in Haacht.

Het infomoment wordt georganiseerd door Waterwegen en Zeekanaal (W&Z), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Ruimte Vlaanderen (RV) naar aanleiding van het openbaar onderzoek rond zowel het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Dijlevallei van Werchter tot Bonheiden’ als het project Bovendijle dat behoort tot het Sigmaplan.

Openbaar onderzoek
Het openbaar onderzoek rond de plannen loopt nog tot en met 3 april. Ze zijn in te kijken in de gemeentehuizen van Bonheiden, Haacht, Keerbergen, Rotselaar en Tremelo, of op www.ruimtevlaanderen.be. Na afloop worden de inrichtingsplannen eventueel nog afgestemd op mogelijke opmerkingen of suggesties. Pas daarna worden de nodige vergunningen aangevraagd.

Waardevolle landschappen en bescherming tegen overstromingen
Het GRUP past binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), waarmee de Vlaamse overheid in grote lijnen uitzet waar ruimte is voor natuurontwikkeling of bosuitbreiding, en waar landbouw behouden blijft. De bestemmingen voor de gronden in de Dijlevallei van Werchter tot Mechelen worden vastgelegd in het GRUP. Zo zijn natuurlijke of cultuurhistorisch waardevolle landschappen beter beschermd.
Binnen de contouren van het GRUP ligt ook het Sigmaproject Bovendijle dat de wijde omgeving beter moet beschermen tegen overstromingen en waar ruimte is voor waardevolle natuur.

Waar en wanneer?
Maandag 9 maart 2015 in Gemeentelijk Centrum Den Breughel, Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht.
De infomarkt vindt doorlopend plaats tussen 16 en 20 uur, je kunt er dus op elk moment langskomen.


Meer info over de inrichtingsplannen en het openbaar onderzoek vind je alvast in deze nieuwsbrief.