De historische kaaimuren aan de Schelde zijn aan een grondige opknapbeurt toe. Op een aantal plaatsen zijn scheuren en verzakkingen te zien. De waterkering moet worden verhoogd, en ook het openbaar domein kan een facelift gebruiken. In Sint-Andries en Het Zuid zijn de herstelwerken al bezig. In april 2015 werd het startschot gegeven voor Nieuw Zuid.

Ernstige schade
Eind 2005 zijn Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) en de stad Antwerpen gestart met een gezamenlijk project voor de Scheldekaaien. Al meteen werd duidelijk dat de kaaimuren nergens meer voldoen aan de huidige veiligheidsnormen. Ter hoogte van Nieuw Zuid moesten zelfs noodmaatregelen worden genomen. Ingenieurs hebben de muren in Nieuw Zuid grondig onderzocht en zeer ernstige schade vastgesteld. De muren zijn niet langer stabiel en moeten dringend en grondig gerenoveerd worden.

Gefaseerde aanpak
De werken aan de volledige Antwerpse Scheldekaaien zullen ruim 15 jaar in beslag nemen. De kaaien zijn dan ook kilometers lang. Het herstel verloopt daarom in stappen. In de eerste kaaizone, Sint-Andries en Het Zuid, zijn de werken reeds volop bezig. Vanaf dit voorjaar pakt Waterwegen en Zeekanaal de kaaimuren van Nieuw Zuid aan. Na afloop is er van de werken niets meer te zien en zijn de stoere kaaimuren in ere hersteld.

Nieuw Zuid
In Nieuw Zuid verhogen we op termijn het maaiveld. Zo creëren we geen barrière tussen de kaaien en de stadswijk die zal worden gebouwd tussen het nieuwe justitiepaleis en de kaaien. De werfzone van Nieuw Zuid is ongeveer 700 meter lang en wordt opgedeeld in vijf deelzones. De werken per deelzone zullen telkens ongeveer een jaar in beslag nemen. We zijn gestart in zone 1, in het midden van de Ledeganckkaai. Tijdens de werken houden we omwonenden geregeld op de hoogte van de vorderingen.

In deze brochure kom je alles te weten over de werken in Nieuw Zuid: waarom ze nodig zijn, hoe ze passen in het Sigmaplan van de Vlaamse overheid, hoe we het concreet aanpakken en wat je daar als buurtbewoner allemaal van zult merken – nu en later, wanneer de werken zijn afgerond.


Hier vind je meer info over het Sigmaproject Scheldekaaien.
Hier vind je alle publicaties van het Sigmaproject Scheldekaaien.