Op de grens van België en Nederland liggen twee polders zij aan zij: de Vlaamse Prosperpolder-Noord (Beveren) en de Nederlandse Hedwigepolder (Hulst). Door beide polders terug te geven aan de Schelde (‘ontpolderen’) zal er twee keer per dag, op het ritme van de getijden, water in en uit het gebied stromen. Daardoor ontstaat unieke getijdennatuur in de vorm van slikken en schorren.

Er komt een nieuw getijdennatuurgebied in de Vlaams- Nederlandse polders. Dat zal het ecosysteem van de rivier herstellen en typische Scheldenatuur creëren. Tegelijk geeft de ontpoldering meer ruimte aan de Schelde om te stromen. Daardoor daalt het waterpeil en neemt de druk op de dijken verder landinwaarts af.

In Prosperpolder-Noord zijn de grootste werken al achter de rug. Nu is de tijd aangebroken om ook de Hedwigepolder klaar te maken voor de ontpoldering. Dit najaar zijn we begonnen met de voorbereidende werken. Eerst halen we alle nutsvoorzieningen, zoals elektriciteitskabels, weg en verwijderen we de leegstaande huizen en schuren en de populieren. In de zomer van 2019 kan de eerste spade dan in de grond.

Zeearend op bezoek?

Gisteren organiseerden de UAntwerpen en het Nederlandse onderzoeksinstituut NIOZ een symposium over de toekomst van de Hedwige-Prosperpolder. Ze presenteerden er het computermodel dat ze ontwikkeld hebben om te voorspellen hoe het gebied zich zal ontwikkelen. De eerste twintig jaar zullen de voormalige polders een open vogelgebied zijn. Vogels zoals lepelaars, kieviten en kluten zullen in de slikken op zoek gaan naar bodemdiertjes. Misschien strijkt de zeearend er zelfs neer. Langzaamaan zal er meer en meer begroeiing ontstaan, zoals zeeaster en zeebies. In dit filmpje leggen de onderzoekers uit wat je mag verwachten:

Ruimte voor natuurbeleving

Het uitgestrekte natuurgebied leent zich uitstekend voor natuurbeleving en recreatie. Zo willen we langs de westelijke leidingendam graag uitkijkpunten inrichten. Ook natuurhuisjes en een natuurpaviljoen behoren tot de mogelijkheden. Dit zijn alleen nog maar ideeën, niets ligt vast. Binnenkort zitten we daarom samen met alle ‘streekholders’ – betrokken inwoners, ondernemers, bedrijven, landbouwers en beleidsmakers – om ideeën uit te wisselen over een optimale natuurbeleving.

Meer weten? Duik in onze nieuwsbrief!