Sinds deze week zijn er in de omgeving van Ouden Doel, een gehucht in Beveren, werken bezig in het kader van het Europese Interreg-project Grenspark Groot-Saeftinghe. Rasteringen op de dijken zijn nodig om er schapen te kunnen laten grazen. En er komen poelen zodat de rugstreeppad zich goed blijft voelen in dit gebied in verandering.

Het Grenspark Groot-Saeftinghe is een uitgestrekt getijdennatuurpark in wording op de grens tussen Vlaanderen en Nederland. Ook enkele Sigmagebieden maken er deel van uit. Op een aantal dijken in het toekomstige Grenspark willen de projectpartners schapen laten grazen. Het is de bedoeling om die dijken door middel van schapenbegrazing natuurgericht te beheren in functie van bloemrijke dijkvegetaties.

De eerste stap is die dijken af te bakenen met rasteringen van schapendraad en weidevogeldraad. Daar wordt ten laatste begin januari werk van gemaakt. Er komen rasteringen op de dijken rond Prosperpolder Zuid, op de Sigmadijk in Prosperpolder Noord en op de aangrenzende terreinen, en op een deel van de Polderdijk in de Nieuw-Arenbergpolder. De dijk van Prosperpolder Noord wordt ingedeeld in verschillende begrazingsblokken. Op het jaagpad in dat gebied worden daarom op verschillende plaatsen veeroosters geïnstalleerd om de schapen binnen te houden. Om wandelaars door te laten, komen er klaphekken.

Poelen

Ook aan de rugstreeppad wordt gedacht. Tussen de nieuwe Sigmadijk van Prosperpolder Noord en de Zoetenberm worden vijf poelen aangelegd waar de dieren zich kunnen voortplanten. Als kikkers en padden willen paren, zoeken ze namelijk zoet, stilstaand en liefst ondiep water op.

Op dit moment doet de rugstreeppad het goed in dit gebied, maar op termijn zal het landschap veranderen. In de plaats komt nuttige getijdennatuur met slikken en schorren. Om de populatie rugstreeppadden in stand te houden leggen we nu dus poelen aan. Samen met het netwerk van ecologisch beheerde dijken zal dit een prima leefgebied worden voor de rugstreeppad.

Deze week werden al drie poelen gegraven. In totaal komen er in het Grenspark Groot-Saeftinghe tien amfibiepoelen. Een eerste poel werd vorig jaar al gegraven, pal op de grens tussen Vlaanderen en Nederland.

Copyright foto: Frank Maes en Jan Van Grimbergen