Op 9 januari ondertekenden Waterwegen en Zeekanaal NV en de gemeente Hamme een samenwerkingsovereenkomst rond verschillende watergebonden projecten. De gemeente en W&Z bundelen hun krachten om Hamme zowel veiliger als natuurlijker te maken. Tegelijk geven de projecten de lokale economie en het toerisme een extra impuls.

Na Waasmunster en Temse sloot nu ook Hamme een samenwerkingsovereenkomst (SWO) met W&Z. Beide partijen zetten zo hun schouders onder de watergebonden projecten in de gemeente. Dat zijn er heel wat meer dan de vier Sigmagebieden in Hamme: het proefproject Lippenbroek, het afzonderlijke Sigmaproject Wal-Zwijn, en de deelgebieden Bulbierbroek en De Bunt van het Sigmaproject Durmevallei. Zo zal de gemeente ook de omgeving van de Mirabrug en het Kaaiplein onder handen nemen. “Dankzij de samenwerkingsovereenkomst kunnen we onze plannen perfect op elkaar afstemmen en benut Hamme maximaal de voordelen van de Schelde en de Durme”, zegt Hans Quaeyhaegens van W&Z.

Ruimte voor water, natuur én ontspanning
Op het grondgebied van Hamme liggen twee toekomstige gecontroleerde overstromingsgebieden, die bij noodweer veilig onder water kunnen lopen. De Bunt, een deelgebied van het Sigmaproject Durmevallei, wordt een gecontro-leerd overstromingsgebied met gereduceerd getij (GOG-GGG). “Het zal slechts enkele keren per jaar onderstromen”, legt Hans Quaeyhaegens uit. “Zo vrijwaart De Bunt kwetsbare woongebieden bij stormvloed voor wateroverlast. In normale weersomstandigheden loopt er dagelijks een beetje water in en uit De Bunt, op het ritme van eb en vloed. Op die manier ontwikkelt er zich getijdennatuur, waar zeldzame planten en vogels goed gedijen.”

In februari 2015 start de aanleg van de ringdijk rond het gebied. Die zal drie tot vijf jaar duren. Pas later volgen de de in- en uitwateringssluizen en de verlaging en versteviging van de huidige Scheldedijk. “Door die gefaseerde aanpak hebben landbouwers de tijd om hun bedrijfsvoering aan te passen. Mogelijk richten we een deel van het domeinbos in als speelbos, maar daarvoor is nog overleg nodig met het ANB en de gemeente.” Ook in zuideoostelijk Hamme is die combinatie van veiligheid, natuurlijkheid en ontspanning terug te vinden in het Sigmaproject Wal-Zwijn. De recreatieve invulling ervan – denk maar aan infoborden, zitbanken of parkeerplaatsen – bekijken W&Z en Hamme samen.

Opfrissing Kaaiplein en Mirabrug
De gemeente Hamme hecht bijzonder veel belang aan de herinrichting van het Kaaiplein aan de Durme. “W&Z is bereid om een deel van haar terrein daar af te staan aan Hamme”, zegt Hans Quaeyhaegens. “Zo kan de gemeente het Kaaiplein optimaal uitbouwen en opfrissen. Ze wil ook het jaagpad tussen de Mirabrug en Waasmunster veiliger en aantrekkelijker maken voor wandelaars en fietsers”

Aan de Mirabrug zelf geeft de gemeente ook het oude brugwachtershuis en de omliggende terreinen een toeristisch-recreatieve invulling. De bediening van de Mirabrug blijft de taak van W&Z. Tot slot onderzoeken de Koninklijke Yachtclub Driegoten en W&Z samen of er nieuwe infrastructuur kan worden aangelegd ter hoogte van Driegoten. Die zou toelaten om er passagiersvaart te ontvangen.

De bedoeling is dat W&Z en Hamme tegen juni 2015 elk een eigen visie uitwerken over de projecten in de gemeente. Later leggen ze die visies samen en worden ze verfijnd tot een gezamenlijk plan van aanpak.


In de bijlage vindt u het persbericht.