Veilig leven en werken

Dijkwerken en overstromingsgebieden beschermen de valleien van de Schelde en haar zijrivieren tegen watersnood.

Wanneer het stormt boven de Noordzee in combinatie met springtij, ontstaan er stormvloedgolven. Als zo’n vloedgolf de Schelde en haar zijrivieren binnenrolt, stijgt het water. Vroeger konden de rivieren overvloedig water kwijt in hun valleien. Die natuurlijke overstromingsgebieden vingen het water op en lieten het vertraagd weer los.

Vandaag is dat veel minder evident. De voorbije decennia werden in de valleien van de Schelde en haar zijrivieren veel woningen en bedrijven gebouwd. Een ongecontroleerde overstroming zou dan ook in één klap veel schade aanrichten. Door de klimaatverandering zal het risico op overstromingen alleen maar toenemen. Het Sigmaplan beschermt Vlaanderen daartegen. Dat doen we met drie soorten ingrepen.

Welke maatregelen nemen we?