Dijken

We verhogen en versterken de dijken zodat ze stormvloeden kunnen weerstaan. In totaal omvat het Sigmaplan zo'n 645 kilometer dijkwerken.

Met geavanceerde computermodellen hebben deskundigen berekend hoe hoog de dijken langs de Schelde en haar zijrivieren moeten zijn om een stormvloed te weerstaan.

In de meest landinwaarts gelegen gebieden verhogen we de dijken tot op 8 meter TAW*. Langs het deel tussen Antwerpen en de Westerschelde, waar de getijdenwerking sterker is, loopt de dijkhoogte op tot 11 meter TAW*.

*Tweede Algemene Waterpassing (TAW): de referentiehoogte voor hoogtemetingen in België. Een TAW-hoogte van 0 meter is gelijk aan het gemiddeld zeeniveau bij laagwater in Oostende.

Zo bouwen we een dijk

In juni 2014 legden we een ringdijk aan in het Hedwige-Prosperproject.

Aanleg werfweg en aanvoer grond

Eerst leggen we over het bouwterrein een weg aan om materiaal te transporteren. De weg is breed genoeg, zodat kiepwagens elkaar kunnen kruisen. Een 1 meter dikke zandlaag houdt de tientonners stabiel.

Graven van afwateringsgracht

Met kranen graven we een gracht uit. Die verzekert de afwatering van het bouwterrein en het achterland tijdens en na de werken.

Verwijderen van teelaarde

Voor we aan de nieuwe dijk beginnen, verwijderen we de bovenste laag teelaarde. Die vruchtbare grond slaan we op langs het dijktracé. Zo kunnen we ze hergebruiken bij de afwerking van de dijk en is er geen grond van elders nodig. Op die manier beperken we de transporten tot een minimum.

Bouw van de dijk

We bouwen een solide dijkkern van zand en een flinke laag klei, zodat er geen water doorheen kan. Aan de buitenzijde van de dijk zorgt opensteenasfalt voor extra stevigheid. Opensteenasfalt is robuust maar toch doorlaatbaar, waardoor het de dijk tegen slijtage beschermt. De opgespaarde teelaarde leggen we in een dikke laag op het asfalt. Ten slotte zaaien we de dijk in met gras. Het oog wil immers ook wat.

Realisaties dijkwerken