Ontpoldering

Bij een ontpoldering geven we de polder terug aan de rivier. Zo krijgt die meer overstromingsruimte en tegelijk ontstaat er getijdennatuur.

Hoe werkt een ontpoldering?

Landinwaarts trekken we eerst een nieuwe dijk op. Daarna slaan we bressen in de oude dijk, waardoor eb en vloed het gebied kunnen in- en uitstromen. In het ontpolderde gebied ontstaat zo getijdennatuur met slikken en schorren. Tegelijk wordt de kracht die het water uitoefent op de dijken, getemperd. Verder landinwaarts daalt dus het risico op overstromingen.

Via deze animatie zie je hoe een ontpoldering werkt:

 

Realisaties ontpoldering