Deelprojecten

Droogdokken

Deze industriële zone bloeit op tot een fraai stadsgezicht. Het Droogdokkeneiland wordt een scharnier tussen de stad en de haven. Lees meer

Kattendijksluis en Rijnkaai

In deze zone bouwen we een waterkering. Die integreren we zo goed mogelijk in de gebouwen op de kaaivlakte. Lukt dat niet, dan plaatsen we ze dicht tegen de rivier. Lees meer

Bonapartedok en Loodswezen

Naast de centrale kaaizone ligt het Loodswezen en het Bonapartedok. Een unieke ruimte, vlak aan het Museum aan de Stroom (MAS), die de kaailijn doorbreekt. In deze zone onderzoeken we of we het zicht op de Schelde vanuit het MAS en het Loodswezen kunnen behouden door mobiele waterkeringen in te zetten. Lees meer

Schipperskwartier en Centrum

Een mobiele waterkering die dichter bij de Schelde wordt ingepast, behoort in deze zone tot de mogelijkheden. Zo kunnen er op de immense kaaivlakte allerlei activiteiten plaatsvinden. De obstakels die de stad en de rivier hier van elkaar scheiden, verdwijnen zoveel mogelijk. Deze uitloopzone van de drukke historische binnenstad is uitermate geschikt voor activiteiten waar in de binnenstad nauwelijks plaats voor is. Lees meer

Sint-Andries en Het Zuid

Ter hoogte van de wijken Sint-Andries en Het Zuid bevindt zich de zone van het Antwerpse Scheldekaaienproject waar de werken het eerst van start gingen, in 2014. Over een lengte van 1 kilometer werd de kaaimuur hier alvast gestabiliseerd en kwam er een hogere waterkering die versmolten is met het weidse kaailandschap. Fraai uitzicht verzekerd! Lees meer

Nieuw Zuid

Van de zeven kaaizones kampt de kaaimuur aan Nieuw Zuid met de grootste veiligheidsproblemen. In afwachting van de definitieve stabilisatie namen we noodmaatregelen om te vermijden dat de muur zou instorten. Intussen hebben ingenieurs een permanente oplossing voor de kaaimuur uitgewerkt. Sinds april 2015 zijn de werken volop aan de gang. Lees meer

Blue Gate Antwerp

In het verlengde van de Scheldekaaien, op de vroegere site van Petroleum Zuid, prijkt een innovatief, duurzaam en watergebonden bedrijventerrein: Blue Gate Antwerp. Lees meer