Op zaterdag 27 mei 2017 zal in Nieuw Zuid aan de Antwerpse Ledeganckkaai opnieuw een stuk kaaimuur worden afgebroken met springstoffen.

Nieuw Zuid is de enige van de zeven kaaizones van het Antwerpse Scheldekaaienproject waar de oude kaaimuur niet meer in aanmerking komt voor renovatie. Daarom investeert waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV in een volledig nieuwe kaaimuur, opgebouwd rond een stalen geraamte, met behoud van het authentieke uitzicht van de muur. Met springstoffen wordt de oude, instabiele muur eerst afgebroken.

Voorbereiding afbraak 27 mei

Na de succesvolle afbraak van een stuk van de historische kaaimuur op 29 april, staat komende zaterdag 27 mei omstreeks 18u een volgende afbraakmoment op de planning. Op basis van de meetresultaten van voorgaande werken met springstoffen aan de historische kaaimuur, in februari 2016 en april 2017, hebben aannemer THV Scheldekaaien en een gespecialiseerde onderaannemer in samenwerking met de specialisten van de Koninklijke Militaire School de springmethode verder verfijnd. Dit om de impact voor de buurtbewoners van Nieuw Zuid en voor de Antwerpenaren zo veel mogelijk te beperken. Daarom voerde aannemer THV Scheldekaaien afgelopen weekend ook een bijkomende test uit in het stuk dat zaterdag 27 mei aan de beurt is, deelzone 4 van Nieuw Zuid (zie kaartje).

Verwachte hinder

Tijdens het springmoment zullen Antwerpenaren trillingen kunnen voelen, vergelijkbaar met die van zwaar vrachtverkeer, die telkens maximaal 15 seconden duren. De trillingen zijn te vergelijken met diegene die gevoeld werden tijdens het afbraakmoment van zaterdag 29 april. Het springen zal ook hoorbaar zijn; de knal zelf duurt enkele seconden. Net als op 29 april, kan ook deze keer het Scheldewater opspatten en zullen na het springmoment golven op de Schelde ontstaan en zal een rookwolk zichtbaar zijn.

Voorzorgsmaatregelen afbraak 27 mei

Tijdens het afbraakmoment op 27 mei zal een veiligheidsperimeter worden ingesteld rond de werfzone: daar geldt een toegangsverbod. Tussen de Namenstraat en de Generaal Armstrongweg wordt de rijweg ongeveer zes uur lang (ca. 14.00 u tot 20.00 u) afgesloten. De hele dag is er een parkeerverbod van toepassing. De Kennedy-fietstunnel blijft open voor verkeer richting en komende van Hoboken. Vanuit en in de richting van de stad zal er via de Ledeganckkaai geen doorgang mogelijk zijn.

Om veiligheidsredenen roept Waterwegen en Zeekanaal NV iedereen op om weg te blijven en niet te komen kijken naar de afbraak. Waterwegen en Zeekanaal NV zal tijdens de afbraak regelmatig zorgen voor updates via de website en sociale media.