De renovatie van de Scheldekaaien in Antwerpen is een enorm project. Daarom verdeelden we de kaaimuur in 7 zones. Een van die zones is het Schipperskwartier en het centrum. Net zoals in de andere zones stabiliseren we hier de kaaimuur en verhogen we de waterkering om de stad beter te beschermen tegen overstromingen. Hier wordt ook de nieuwe cruiseterminal gebouwd. 

Afwerking cruiseterminal

De Antwerpse cruiseterminal aan het Zuiderterras verhuist naar een driedelig ponton ter hoogte van Het Steen. Daar wordt de terminal geïntegreerd in het toekomstige toeristische onthaalcentrum. Passagiers van zee- en riviercruises genieten zo van een goed ontvangst in Antwerpen.

Het afgelopen jaar stabiliseerden we de kaaimuur aan het Steenplein. Daarna werden de verschillende onderdelen van het ponton, dat maar liefst 350 meter lang is, geleverd en in elkaar gemonteerd. Midden april 2021 kon een eerste schip gebruikmaken van het nieuwe cruiseponton ter hoogte van het Steen. 

Verdere stabilisatie in ontwerpfase

Ook voor de zone van Het Steen tot het Zuiderterras werden het afgelopen jaar grote stappen gezet wat betreft de voorbereiding van het stabilisatiedossier. We maakten namelijk de ontwerpen op voor de kaaimuurstabilisatie. We kiezen hier voor dezelfde methode als voor de stabilisatie aan de nieuwe cruiseterminal. Dankzij deze aanpak blijft de historische muur maximaal behouden. Enkel schepen met een minder grote diepgang, zoals riviercruises, zullen hier kunnen aanmeren. Tegelijk werken we ook aan het ontwerp van de waterkering en het openbaar domein. Dat zal in de loop van dit jaar verder vorm krijgen.

 

 © Joris Herregods