Wat zijn de ingrepen?

Kaaimuurstabilisatie

De dringendste ingreep van het Scheldekaaienproject is de stabilisatie van de kaaimuur. Zonder die veiligheidswerken zou het niet zinvol zijn om de waterkering te verhogen en het openbaar domein herin te richten. Lees meer

Verhogen van de waterkering

Bij hevige stormvloeden lopen de Scheldekaaien telkens onder water. Antwerpen is zeer overstromingsgevoelig door haar ligging aan de Schelde. Na de stormvloed van 1976 werd er een waterkering gebouwd: een betonnen muur met een lengte van 5,5 kilometer en een hoogte van 1,35 meter. Door de klimaatverandering en zeespiegelstijging is het nodig die waterkering te verhogen. Daar starten we mee na de stabilisatie van de kaaimuur. Lees meer

Herinrichting van het openbaar domein

Sinds de havenactiviteiten naar het noorden van de stad zijn verhuisd, zijn de Scheldekaaien verkommerd. Het stadsbestuur grijpt het Sigmaproject aan om van de kaaien opnieuw een gezellige leef- en ontspanningsruimte aan het water te maken. Lees meer