Kaaimuurstabilisatie

De dringendste ingreep van het Scheldekaaienproject is de stabilisatie van de kaaimuur. Zonder die veiligheidswerken zou het niet zinvol zijn om de waterkering te verhogen en het openbaar domein herin te richten.

Al in 1883 merkten ingenieurs dat delen van de kaaimuur richting Schelde verschoven. Dat wankele evenwicht wordt veroorzaakt door de Boomse klei onder de fundering van de muur en de druk van het grondwater. De voorbije 130 jaar ontwikkelden bouwkundigen diverse oplossingen, die telkens ontoereikend bleken. In het kader van het Sigmaplan werkt De Vlaamse Waterweg nv aan een definitieve oplossing voor de instabiele kaaimuur.

Scheuren in de muur Verzakking van het kaaiplateau De kaaimuur brokkelt af

We onderzoeken voor elke zone hoe de kaaimuur het best te renoveren is. In de zone Sint-Andries en Het Zuid kiezen we bijvoorbeeld voor een ‘zachte renovatie’ om de muur te wapenen voor de komende eeuw. In de zone Nieuw Zuid is de kaaimuur er het ergst aan toe. De instabiele muur was niet meer veilig en moest dan ook dringend vervangen worden door een nieuwe, stevigere constructie. Nieuw Zuid is de enige zone waar we de oude kaaimuur volledig afbreken en heropbouwen.

De verschillende stappen die we in Sint-Andries en Het Zuid en Nieuw Zuid doorlopen, vind je hier.

Kaaimuurstabilisatie in stappen

Om de kaaimuur te herstellen en tegelijk voor te bereiden op de toekomst passen we per zone een duurzame en innovatieve techniek toe. Helemaal mooi is dat het authentieke karakter van de kaaimuur daarbij behouden blijft.

Bekijk hier hoe we de kaaimuren stabiliseren: