Hollaken-Hoogdonk

Net zoals het gebied Rijmenam bestaat Hollaken-Hoogdonk vooral uit gras- en akkerlanden. We delen het gebied op in twee zones. In het zuidelijke gedeelte (Haacht) kunnen landbouwers de gras- en akkerlanden blijven bewerken. Het noordelijke deel (Bonheiden) geven we een make-over tot drassig wetland.

Oppervlakte: 70 hectare
Grondgebied: Rijmenam (Bonheiden) en Haacht

Type gebied:

 

  • deel 1: gecontroleerd overstromingsgebied 
  • deel 2: gecontroleerd overstromingsgebied 
Invulling gebied
  • deel 1: wetland (meanders) + landbouw
  • deel 2: wetland

De Dijlevallei in Hollaken-Hoogdonk

De Binnenbeek helpt ons bij de creatie van het wetland. Die beek wordt verlegd zodat ze rond het overstromingsgebied loopt en krijgt een natuurlijk profiel met flauwe oevers. Rond de beek zal zich wetland of natte natuur ontwikkelen. Zo herstellen we de beemden die vroeger zo typisch waren voor deze streek, met schrale graslanden vol grassoorten en bijzondere bloemen.