Paardebroek

In Paardebroek is vernatting het codewoord. We verhogen de grondwaterstand, zodat er wetlands ontstaan.

Oppervlakte: 28 hectare
Grondgebied: Berlare
Type gebied: natuurgebied
Invulling gebied: wetland
Straks bloeit hier de dotterbloem. Het zuidelijke deel van Paardebroek wordt vernat, zo kunnen we er dottergrasland verwelkomen. Die vernatting creëren we door de gracht in de noordelijke rand van het gebied om te leiden, en de bestaande grachten minder diep te maken. Op het hoger gelegen deel ontstaan ruigte en een houtkant, waardoor er een natuurlijke buffer tussen het natuurgebied en de vlakbij gelegen huizen gecreëerd wordt. Landbouwers kunnen de graslanden blijven gebruiken, door regelmatig te maaien ontstaan er prachtige hooi- en graslanden, bezaaid met bloemen.