Paardeweide

Paardeweide in Berlare en Wichelen doet dienst als gecontroleerd overstromingsgebied. Gemiddeld loopt het gebied één keer per jaar onder water. Hier werd voor de eerste keer een  rietatol, een wirwar van sloten een kreekjes vol visetende vogels, ingericht.

Oppervlakte: 85 hectare
Grondgebied: Berlare en Wichelen
Type gebied: gecontroleerd overstromingsgebied (GOG)
Invulling gebied: wetland (met niet-tidale aantakking)

Paardeweide is ingericht als wetland: je vindt er open water, riet, en een mix van vossenstaart- en dottergraslanden. Het gebied trok vrijwel meteen verschillende reigerachtigen, steltlopers en andere watervogels aan. De meest opmerkelijke broedgevallen zijn die van kluut en visdiefje. Opvallend zijn verder de talrijk pleisterende lepelaars.

In het oostelijke deel van Paardeweide ligt een rietatol: een afwisseling van diepere zones met open water en ondiepe zones met rietvegetatie. Die biotoop is ingericht voor kieskeurige vogels zoals het woudaapje, de kwak en de roerdomp.

De vistrap in Paardeweide loodst vissen het overstromingsgebied binnen. Via een slimme vistrap en waterinlaat (niet-tidale aantakking) krijgen vissen de vrije baan tussen de Schelde en het overstromingsgebied. Het water stroomt via de meest oostelijke sluis het gebied binnen en via de vistrap terug naar de Schelde.