In de Kalkense Meersen, onderdeel van de Cluster Kalkense Meersen, is het uitgraven van de regenwatergracht begonnen. Een samenwerkingsovereenkomst tussen het ANB, de VMM, Aquafin en de gemeente Laarne.

In het dorp van Kalken, deelgemeente van Laarne, wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Daardoor gaat het regenwater niet langer naar het zuiveringsstation, waar het moeilijkheden veroorzaakte: zo zorgde het voor verdunning van het afvalwater en gaf het problemen bij het zuiveren en zelfs het overstorten. De regenwatergracht, gelegen in het Sigmaprojectgebied, zal het regenwater van Kalken-Dorp opvangen en afleiden naar de Kalkenvaart.

Het design van de gracht houdt rekening met diverse aspecten: de ecologische inrichting (brede ondiepe rietkragen als habitat voor rietvogels en vissen), een vistrap waardoor vissen van en naar naar de Kalkenvaart kunnen zwemmen, landbouwtoegang en respect voor de wensen van de omwonenden.

Tijdens de werken is een extra werfweg aangelegd, zodat landbouwers hun hooilanden nog kunnen bereiken. In de uitvoering is een doorrijplaats voorzien waar landbouwvoertuigen de gracht kunnen kruisen om de meersen te bereiken.

Die samenwerkingsovereenkomst tussen het ANB, VMM, Aquafin en de gemeente Laarne slaat verschillende vliegen in één klap, want:

  • het is een uitvoering van het integraal waterbeleid;
  • het sluitstuk van het regenwater-afkoppelingsproject Kalken-Dorp;
  • de realisatie van habitat in het kader van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD);
  • er zijn geen extra onteigeningen nodig binnen (en door) de gemeente;
  • het houdt rekening met landbouwers.

Meer info over de regenwatergracht vind je in deze nieuwsbrief (p.05).
Meer info over het project Cluster Kalkense Meersen vind je hier.