In Paardeweide, een deelgebied van het Sigmaproject Cluster Kalkense Meersen, werken W&Z en het ANB volop aan een vistrap. Zo kunnen vissen straks gemakkelijk van de Schelde naar het rietatol zwemmen. Die nieuwe stap brengt de inrichting van Paardeweide als wetland weer wat dichterbij.

Het deelgebied Paardeweide in Berlare en Wichelen werd enkele jaren geleden al ingericht als gecontroleerd overstromingsgebied (GOG). Sinds 2013 zijn de werken gestart om er een wetland, zeg maar ‘natte natuur’, van te maken. Zo gaan veiligheid en natuurontwikkeling hier hand in hand. In 2014 zijn nieuwe werken gepland, waaronder de aanleg van een vistrap.

Vistrap in de maak
In februari 2014 zijn we gestart met de bouw van een vistrap, die aansluit op de sluis in de dijk. Via die vistrap zullen vissen vanuit de Schelde naar het rietatol kunnen zwemmen. Ook de afwerking van de ringdijk en de uitwateringssluizen staat dit jaar op het programma.

Wandelen door Paardeweide
Voor wandelaars wordt er na de werken een wandelpad door Paardeweide aangelegd. Via dat pad kun je wandelen in het oostelijke deel van het projectgebied. Zo maak je van dichtbij kennis met onder meer Paardebroek, het overstromingsgebied Paardeweide, de vistrappen en het rietatol. Het rietatol in het oostelijke deel van Paardeweide is inmiddels aangelegd.


Hier vind je meer info over de Cluster Kalkense Meersen.
Hier vind je de publicaties van de Cluster Kalkense Meersen.