In de Cluster Kalkense Meersen bewezen de afgewerkte gebieden Bergenmeersen en Paardeweide hun nut tijdens de laatste stormen. Daarnaast zijn er ook heel wat werken aan de gang, onder meer in Wijmeers, Wetteren en Aard.

Bergenmeersen en Paardeweide doorstaan stormen
De afgelopen maanden heeft de Cluster Kalkense Meersen tot tweemaal toe zijn waarde bewezen in het vermijden van overstromingen. Zware stormen leidden in oktober 2014 en in januari 2015 tot uitzonderlijk hoge waterpeilen op de Schelde, maar de gecontroleerde overstromingsgebieden Bergenmeersen (Wichelen) en Paardeweide (Berlare en Wichelen) wisten de watermassa probleemloos op te vangen. De bijzondere combinatie van veiligheid en unieke natuur wérkt.

Sigmawerken in Wijmeers, Wetteren en Aard
Bergenmeersen en Paardeweide maken deel uit van het Sigmaproject Cluster Kalkense Meersen, dat in totaal duizend hectare en zes deelgebieden omvat. In de laatste nieuwsbrief houden we verschillende locaties onder de loep waar nieuwe Sigmawerken aan de gang zijn. We geven je onder meer inkijk in de invulling van het groene gebied Wijmeers, de fietsvriendelijke dijkwerken in Wetteren en de geplande metamorfose van het gehucht Aard in Wichelen.

Bezoek de Cluster Kalkense Meersen
Ook vandaag ben je al meer dan welkom in de Cluster Kalkense Meersen. Tal van groepen – verenigingen, scholen en diverse binnen- en buitenlandse delegaties – bezochten in 2014 het gebied. Ze staken hun licht op in de educatieve infokeet in Uitbergen of trokken met een gids op verkenning.


Hier vind je meer info over de Cluster Kalkense Meersen.
Hier vind je de  alle publicaties terug.