Langs de Schelde in Berlare, Laarne, Wetteren en Wichelen liggen honderden hectares natte natuur: de habitat van grutto en roerdomp, dotterbloem en grote ratelaar. Een groot deel van de Kalkense Meersen wordt beheerd door Natuurpunt Scheldeland, dat nu met een rijkelijk geïllustreerd naslagwerk komt.

In Meandertaal. Kalkense meersen, eeuwenoud en springlevend brengt Natuurpunt Scheldeland de oorsprong van het landschap, de rijke natuur en de geschiedenis van de Kalkense Meersen in beeld. De natuurpracht spat van het blad, met dank aan de vele foto’s van topfotografen. Vroegere en huidige gebruikers van het gebied komen aan het woord. En wandelfanaten kunnen genieten van drie uitgestippelde wandelroutes.

Piet Snoeck, ondervoorzitter van Natuurpunt Scheldeland: “Waarom we dit boek gemaakt hebben? Simpel: er bestond nog geen volwaardig naslagwerk voor het brede publiek over de Kalkense Meersen dat dieper ingaat op het ontstaan, de archeologie en geschiedenis van deze Scheldemeander. Bovendien hadden we iets te vieren: het is dertig jaar geleden dat we het eerste perceel in dit gebied aankochten, en de resultaten van dertig jaar natuurbeheer en -herstel verdienen aandacht.”

Authentieke riviernatuur

Het voorbije decennium is het herstel van biotopen in de Kalkense Meersen in een stroomversnelling gekomen, klinkt het in Meandertaal. Naast Natuurpunt heeft ook het Sigmaplan daar een belangrijke rol in gespeeld. Om de omgeving te beschermen tegen overstromingen én de natuur een boost te geven, lieten we op goed uitgekozen plaatsen de Schelde opnieuw toe. Op het ritme van eb en vloed komen daar authentieke zoetwaterslikken en -schorren tot ontwikkeling. Op andere plaatsen legden we wetlands aan: open water, riet, natte graslanden ... Die landschappen lokken vogels als de grutto en de snor. Ook aan de vissen is gedacht: vistrappen gidsen hen van de Schelde naar de kreken en beekjes in het gebied.

1000-soortenweekend

Natuurpunt Scheldeland zal het boek officieel voorstellen tijdens het 1000-soortenweekend van 18 tot 19 mei. Specialisten gaan dan op zoek naar duizend insecten, planten, vogels en andere soorten in de Kalkense Meersen.

Foto: Wesley Poelman Je kan het boek bestellen op de website van Natuurpunt Scheldeland. De opbrengst gaat integraal naar de verdere uitbouw van het natuurgebied Kalkense Meersen.