Van hooibeestje over kaasjeskruiddikkopje tot kleine parelmoervlinder: in het natuurgebied Paardeweide in Berlare en Wichelen krioelde het deze zomer van de vlinders. Dat heeft alles te maken met ons vlindervriendelijk maaibeheer.

Er zijn ergere plaatsen om op vlindertelling te gaan … In Paardeweide, een gecontroleerd overstromingsgebied dat deel uitmaakt van het Sigmagebied Kalkense Meersen, voelen meer en meer dagvlinders zich de laatste jaren thuis. Je kon er deze zomer zelfs unieke exemplaren spotten.

“In september telde Philippe Van de Velde van de lokale vlinderwerkgroep zeventien verschillende soorten”, vertelt Dominiek Decleyre van Natuur en Bos. “Nieuw op de lijst is de zeldzame kleine parelmoervlinder, al werd die ook al gespot in het nabijgelegen Wijmeers. Het hooibeestje (een soort die we met het Sigmaplan willen aantrekken in dit gebied) en het kaasjeskruiddikkopje (dat hier nog maar sinds een paar jaar waargenomen wordt) blijven het goed doen. Ook koninginnenpages waren er in groten getale.”

Maaien in blokken

Die mooie cijfers hebben alles te maken met het aangepaste maaibeheer dat we hier sinds 2017 toepassen. In heel de Kalkense Meersen verdeelden we elke kilometer graskant aan de overloopdijken (de dijken waarover bij extreem weer rivierwater in het overstromingsgebied loopt) in drie gelijke blokken. Bij elke maaibeurt wordt om de beurt een blok niét gemaaid. Zo voldoet de grasmat nog altijd aan de veiligheidsvoorschriften voor dijken rond overstromingsgebieden én behouden vlinders en insecten bij de halfjaarlijkse maaibeurt een belangrijk deel van hun leefgebied.

Omdat de testcase in Paardeweide een succes was, willen we het maaibeheer nu ook toepassen in andere Sigmagebieden.

Foto kaasjeskruiddikkopje: © Remy Vanden Berghe