Zopas werden de graafwerken voor de extra ‘vloedschaar’ in de ontpoldering Wijmeers in Wichelen afgerond. Een vloedschaar is een geul die zorgt voor extra stroming bij vloed in het gebied en betere ontwatering bij eb. Zo helpt ze de getijdendynamiek te temperen om de Schelde gezond te houden. Door de bijkomende stroming in het gebied helpt ze ook om de knijtenoverlast in de omgeving te verminderen.

In 2019 maakten we al twee bijkomende bressen in de westelijke Scheldedijk langs de ontpoldering. Er werd ook een extra geul gegraven in het gebied. Daardoor stroomt er meer water in Wijmeers en spoelen slib en voedingsstoffen voor de knijten weg. Dat maakt de ontwikkeling van knijtenlarven aan het begin van het knijtenseizoen al heel wat moeilijker.

Om de waterdoorstroom in het gebied verder te verbeteren en zo de getijdendynamiek in de Schelde duurzaam te verlagen, werden er vorig jaar nieuwe graafwerken opgestart voor extra geulen in het oostelijk gedeelte van het gebied. Die werken werden, net zoals deze in het westelijk deel, deels gefinancierd door Europa via het Interreg-project Immerse. Nu zijn ook deze nieuwe geulen afgewerkt: je vindt ze in het midden en het oosten van de ontpoldering van Wijmeers.

Het slik in de ontpoldering van Wijmeers is trouwens een aantrekkelijk habitat dat heel snel weer in gebruik werd genomen door de wintertaling, een eend. De opening van de ontpoldering lokte meer dan 100 exemplaren. Ook de werken aan de vloedschaar schrikten deze eenden in het gebied niet af. 

Wintertaling

Wil je op de hoogte blijven van de Sigmawerken in dit gebied? Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief!