Wat zijn de ingrepen?

Dijkwerken

Waar dat kan, is het verlagen of openmaken van de dijk een mogelijke maatregel. Lees meer

Herstel van meanders

Langs de Demer liggen tientallen oude meanders. Dat zijn natuurlijke bochten van de rivier, die in de loop der jaren zijn afgekoppeld. Lees meer

Aanleg van drempels

Drempels in de bedding van de rivier (‘verondieping’) verhogen het waterpeil tijdens droge perioden. Lees meer