Forten Lillo en Sint-Filips

De forten Lillo en Sint-Filips – ooit de trotse voorposten van de stad Antwerpen – krijgen een opknapbeurt en we voeren hoognodige dijkwerken uit tussen beide sites. Boven op de toekomstige dijk leggen we een ruim fietspad aan, voor verkeer in beide richtingen. Dat biedt fietsers een aangename route langs het water.

Lengte: 8 kilometer
Hoogte: 11 meter TAW*
Grondgebied: tussen Lillo en Fort Sint-Filips op de rechteroever van de Schelde
Type gebied: dijkwerk
De Antwerpse forten op een kaart uit de 17de eeuw Tussen de forten van Lillo en Sint-Filips verhogen we de dijk. Ook aan Fort Lillo zelf komt een hogere dijk. Het bestaande jachthaventje wordt verplaatst om de authentieke slotgracht te herstellen. De ruimte die het natuurgebied Galgeschoor verliest, compenseren we stroomopwaarts met nieuwe getijdennatuur. De zone tussen de parking van Covestro aan de Scheldelaan en de brandweerkazerne van Lillo hebben we intussen ontpolderd.

Ter hoogte van Fort Sint-Filips krijgt de Schelde ook extra speelruimte, in een 'kribbe', waarin zich slikken en schorren zullen ontwikkelen. Ook hier wordt de waterkering verhoogd. Die zal er deels als een dijk en deels als een waterkeringsmuur uitzien. Maar voor de werken kunnen starten, moet deze historisch vervuilde site eerst gesaneerd worden. De realisatie van deze dijkwerken, sanering en ontpoldering gebeurt samen met het Havenbedrijf Antwerpen.

Tussen beide forten gebeuren dijkwerken over een afstand van in totaal 8 kilometer. De dijkwerken zijn opgedeeld in 4 zones, die we een voor een aanpakken. Overal moet de waterkering verhoogd worden. 

*Tweede Algemene Waterpassing (TAW): de referentiehoogte voor hoogtemetingen in België. Een TAW-hoogte van 0 meter is gelijk aan het gemiddeld zeeniveau bij laagwater in Oostende.