Bovenzanden

Bovenzanden langs de Rupel in Willebroek is een bestaand gecontroleerd overstromingsgebied van het Sigmaproject Dijlemonding. Binnen enkele jaren wordt het overstromingsgebied omgevormd en krijgt het er een natuurinvulling bij.

Oppervlakte: 33 hectare
Grondgebied: Willebroek
Type gebied: gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij
Invulling gebied: getijdennatuur

Dit overstromingsgebied uit 1981 zal niet enkel een veiligheidsfunctie hebben en overtollig water uit de Rupel opvangen bij stormtij, maar ook een natuurinvulling krijgen. Elke dag stroomt op het ritme van eb en vloed water in en uit het gebied. Daarvoor wordt een in- en uitwateringssluis gebouwd langs de Rupel. Door de getijdenwerking ontstaat getijdennatuur en ontwikkelt zich een netwerk van slikken en schorren. Planten als het harig wilgenroosje, verschillende soorten riet en op termijn wilgenvloedbos zullen het er prima naar hun zin hebben. Het gebied zal ook een bonte menigte vogels, zoals de bosruiter en de kluut, aantrekken. Je kan je verwachten aan een schouwspel zoals dit zich nu al voordoet in het nabijgelegen Zennegat.

Bovenzanden