Grote Vijver

De Grote Vijver – het overstromingsgebied recht tegenover het Zennegat – heeft er dankzij het Sigmaplan enkele troeven bij. Het noordelijke deel zal meermaals per jaar overtollig rivierwater bergen. De ruigtes en rietvelden die zo ontstaan, zijn hier helemaal aan aangepast. Het zuidelijke deel, waar de vijver ligt, treedt alleen in extreme situaties in actie. Trek dus gerust je waterski’s aan!

Oppervlakte: 100 hectare
Grondgebied: Battenbroek (Mechelen)
Type gebied:
  • Noord: gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij
  • Zuid: gecontroleerd overstromingsgebied
Invulling gebied:
  • Noord: getijdennatuur
  • Zuid: waterrecreatie

De steiger van de Mechelse Waterski Klub

Bij de bouw van de E19 ontstond er tussen de Dijle en de autostrade een enorme plas. Deze zandwinningsput aan de monding van de Nete en de Dijle gaf een boost aan de natuur en groeide uit tot een recreatiegebied. Jong en oud wagen zich hier aan allerlei watersporten, in luwere periodes is het een uitstekende rustplaats voor watervogels. Deze locatie leent zich perfect om water te bergen. Het noordelijk deel richten we zo in dat er zich op termijn zoetwaterslikken- en schorren ontwikkelen. Enkele keren per jaar loopt het helemaal vol. Het zuidelijk deel overstroomt slechts eens om de tien à twintig jaar. Dat is goed nieuws voor de watersporters, zo krijgen ze alle ruimte en konden we investeren in vlottende stijgers. Met het stijlvolle nieuwe clubhuis kunnen waterliefhebbers hun passie botvieren.

Grote Vijver