In het Sigmagebied Dijlemonding legt Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) ter hoogte van het Zennegat (Mechelen) een gereduceerd getijdengebied aan. Dat moet in de toekomst voorkomen dat huizen en kelders in het gebied onder water komen te staan. Door de Sigma-werken in het Zennegat zal het leefgebied van de bijzondere kamsalamander echter verdwijnen. Een honderdtal dieren verhuizen daarom van het Zennegat naar poelen in het Boortmeerbeeks broek.

De kamsalamander, een Europees beschermde salamandersoort, werd in 2010 in het Zennegat voor het eerst waargenomen. Bij een inventarisatie in 2015 telde het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in de zuidelijke Oude Dijlemeander 15 stuks. Omdat het Zennegat in de toekomst onder invloed van het getij komt te staan, zal het biotoop van de kamsalamander verdwijnen. W&Z en het ANB zochten daarom naar een nieuwe locatie voor de populatie en vonden deze meer stroomopwaarts in het Natuurpunt- en ook Sigma-gebied Pikhakendonk, op de grens van Bonheiden, Boortmeerbeek en het Boortmeerbeeks Broek, waar de nodige poelen werden gegraven.

Duurzame populatie

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) werkte in opdracht van WenZ en ANB een translocatievoorstel uit. In het voorjaar van 2016 werden de volwassen kamsalamanders in het Zennegat afgevangen met fuiken. Met de volwassen kamsalamanders startte INBO een kweekprogramma op, om de komende drie jaren te beschikken over voldoende nakomelingen van de Zennegatpopulatie om de nieuwe locaties te bevolken. Zo kan er een duurzame populatie tot stand komen in Boortmeerbeek.

Waterdraakje

De kamsalamander is de grootste inheemse watersalamander van Vlaanderen. Mannetjes lijken in de paartijd met hun hoge, gekartelde rugkam een heus waterdraakje. De soort staat op de Rode Lijst van amfibieën en reptielen in Vlaanderen in de categorie kwetsbaar. De voorbije decennia is de soort er sterk op achteruitgegaan. Alle kamsalamanders zijn individueel herkenbaar door het unieke vlekkenpatroon op de buik.

Zelf zien? 

Op zaterdag 20 augustus worden alvast een 50-tal kamsalamanders, de helft van de populatie, uitgezet in de poelen in het Boortmeerbeeks Broek. Natuurpunt maakt er een feestje van, met pannenkoeken, taart en lekkere drankjes. Ben je er graag bij? Kom dan om 14u naar de parking met glasbollen aan de Delhaize (Wespelaarse Baan, Boortmeerbeek).


Meer info over het Sigmagebied Dijlemonding vind je hier.