Twee gloednieuwe fietsbruggen zullen voor een rechtstreekse verbinding over de Dijle zorgen. De eerste brug wordt geplaatst tussen de Broekstraat-Dijleweg en Ravestein en biedt een directe verbinding tussen Bonheiden (Rijmenam) en Boortmeerbeek (Hever). De andere wordt geplaatst tussen de Binnenbeekweg en de Dijlestraat en verbindt Haacht met Keerbergen. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan een jarenlange vraag van voetgangers en fietsers in de wijde regio.

De beslissing voor het bouwen van de twee bruggen stoelt enerzijds op de samenwerking tussen de vier betrokken gemeenten, die samen de helft van het investeringsbedrag voor hun rekening nemen, en De Vlaamse Waterweg die de andere helft van het bedrag inzet met ondersteuning van het corona-relancefonds. Het prijskaartje voor elke brug bedraagt om en bij de 300.000 euro.

Het precieze ontwerp voor de bruggen moet nog worden afgeklopt, maar de bouwstijl zal vergelijkbaar zijn met die van de reeds bestaande fietsbruggen in Tremelo en Werchter. De bouw van de fietsbruggen start in de loop van volgend jaar.

De mobiliteits- en recreatiemogelijkheden in de streek worden letterlijk doorgesneden door de Dijle. Voor fietsers en wandelaars bevinden de reeds bestaande bruggen naar de overkant zich immers vaak op een stevige afstand. “Met de aanleg van de nieuwe bruggen over de Dijle, komen er in de omgeving ook extra fietsverbindingen bij. Dat betekent straks niet alleen een welkomstgeschenk voor schoolgaande kinderen, het brengt de fiets ook in beeld als een aantrekkelijk alternatief voor boodschappen doen of werkverplaatsingen”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit.

Sigmaplan

De bruggen passen ook in onze geplande werken van het Sigmaplan. Nabij het centrum van Rijmenam, in Pikhaken, is het Agentschap van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid vorig jaar gestart met het uitvoeren van waterbouwkundige werken. In Pikhaken krijgt de oude Dijle-meander een uniek stukje wetland-natuurgebied. Over enkele jaren zal ook gestart worden met de aanleg van twee gecontroleerde overstromingsgebieden: Rijmenam en Hollaken-Hoogdonk. Hiermee krijgt de natuur in de regio op vrij korte termijn een stevige duw in de rug. Tegen de tijd van hun afwerking ontsluiten de bruggen en de bijhorende fiets- en wandelwegen het grondgebied van de betreffende gemeenten als een erg leuke bestemming voor wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers.

 

© Erik Van Eycken