Het Zennegat en omgeving waren vandaag het decor voor de Sigmaplan-in-actiedag, een initiatief van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Gemeentebesturen uit heel Vlaanderen, omwonenden en geïnteresseerden maakten kennis met het Sigmaplan en project Dijlemonding, net ten noorden van Mechelen.

Uitvalsbasis voor de Sigmaplan-in-actiedag was Brasserie 3Ri4en in Rumst, op een boogscheut van het Sigmagebied Dijlemonding. Na een korte introductie tot het Sigmaplan, via een panelgesprek en een fototentoonstelling, konden een honderdtal gasten zelf op ontdekkingstocht.

Na een korte introductie tot het Sigmaplan konden de gasten zelf op ontdekkingstocht.

De werken in Dijlemonding zijn in het voorjaar van 2012 gestart en zullen nog zeker tot na 2020 duren. Om omwonenden en geïnteresseerdenkennis te laten maken met het toekomstige uitzicht, kon er vanmiddag via twee routes gefietst en gewandeld worden. Aan de deelgebieden stonden infopunten opgesteld, waar medewerkers van het Sigmaplan mensen wegwijs maakten in het gebied.

Nieuw landschap

Sinds 2012 maken W&Z en het ANB  op grondgebied van Mechelen en Willebroek werk van een veiliger, robuuster én natuurlijker landschap. Er worden vier gecontroleerde overstromingsgebieden aangelegd als antwoord op het toenemend overstromingsrisico als gevolg van klimaatverandering en zeespiegelstijging.

Op verschillende plekken zal het getij slikken en schorren vormen, een zeldzaam natuurtype dat Europees beschermd wordt. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de deelgebieden Zennegat en Grote Vijver Noord. Projectleider Koen Deheegher van het ANB: “Om die natuur te realiseren, maken we gebruik van slimme sluizen. Die laten dagelijks een beetje rivierwater in en uit het gebied stromen. De drassige getijdennatuur die zo ontstaat, is een ideaal leefgebied van tal van zeldzame vogels, vissen en libellen. Bij stormtij vangt zo’n gebied dan weer overtollig rivierwater op.”

Dijkwerken

Over enkele maanden is het eerste deelgebied van Dijlemonding klaar. “Vanaf begin 2017 zal het Zennegat werkingsklaar zijn. Bij stormtij zal het overtollig rivierwater van de Dijle kunnen bergen. De laatste klus is de heraanleg van de verlaagde overloopdijk aan de Dijle, waarlangs het water het gebied binnenstroomt. Dat doen we dit najaar”, zegt projectingenieur Michiel Derycke van W&Z.

In Grote Vijver (Mechelen), waar twee overstromingsgebieden worden aangelegd, zullen de werken vermoedelijk in 2020 klaar zijn. Het laatste overstromingsgebied in rij is Tien Vierendelen nabij Heindonk, waar de werken nadien pas starten. “Bij stormtij zal dit gebied, met een hogere overloopdijk dan de andere gebieden, als ruggensteun dienen. Eerst vullen het Zennegat en Grote Vijver zich, daarna pas Tien Vierendelen. Zo kunnen landbouwers de graslanden blijven gebruiken”, aldus Derycke.

Toeristische trekpleister

Het Sigmaproject maakt het Mechelse Rivierenland veiliger en natuurlijker, en zo ook fraaier. Dankzij de ontwikkeling van bruisende riviernatuur en een uitgebreid fiets- en wandelnetwerk, zal de regio rond het Zennegat een steeds grotere trekpleister worden voor dagjesmensen, fietsers, wandelaars en natuurliefhebbers. Waar de dijken rond de deelgebieden van Dijlemonding aangepast worden, vernieuwt W&Z nadien het jaagpad. In Grote Vijver vond de Mechelse Waterski Klub een nieuwe stek aan de zuidkant van het gebied, dat slechts per uitzondering zal overstromen.