Zennegat wordt veiliger en natuurlijker
Dit voorjaar begonnen de voorbereidingswerken in twee van de drie deelgebieden van het Sigmaproject Dijlemonding. In Zennegat (Battel) starten nu de terreinwerken, om de veiligheid in de regio te verhogen én de waardevolle getijdennatuur te herstellen. Tweemaal per dag zal het gebied lichtjes onder water staan. Bij extreem weer neemt het gebied zijn beschermende functie op en loopt het helemaal onder. We spreken ook van een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij.

Eerste werken in augustus
De voorbereidende werken om het gebied startklaar te maken, zijn inmiddels afgerond. Er werd een uitgebreid archeologisch onderzoek met handboringen en proefsleuven uitgevoerd om eventuele prehistorische sites te identificeren. Begin augustus beginnen we met de bouw van een nieuwe uitwateringssluis in de Dijledijk, ter hoogte van de Hoge Weg. Deze sluis ligt net buiten het overstromingsgebied. Ze zorgt voor de afwatering van de kanaalgracht en de overstort van het rioleringsstelsel van de Hoge Weg.

Later op het jaar volgt de aanleg van de nieuwe ringdijk. Die zorgt voor een veilige scheiding tussen het overstromingsgebied en het achterland. In het zuiden van het gebied wordt dit een volledig nieuwe dijk. Aan de westzijde zal de kanaaldijk verhoogd worden en dienst doen als ringdijk. Om die werken mogelijk te maken, worden de bomen in de berm gerooid. Nadien verhogen we de kanaaldijk met een waterkeringsmuur, bestaande uit stalen damplanken en beton.

Plaatselijk beperkte hinder te verwachten
In deze eerste fase is de hinder relatief beperkt. De Dijledijk wordt afgesloten vanaf de oprit aan café ‘In het Bergsken’ tot aan Zennegat. Zennegat blijft wel bereikbaar voor fietsers en wandelaars via de Hoge Weg en de kanaaldijk. De aan- en afvoer van het materiaal zal via de kanaaldijk gebeuren. Tijdelijke en plaatselijke hinder is dus niet uit te sluiten.


Klik hier voor de projectnieuwsbrieven
Klik hier voor meer informatie over mogelijke hinder en omleidingsroutes
Bekijk hieronder de kaart van Zennegat