In Heindonk (Willebroek) zijn we druk bezig met de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied Tien Vierendelen. Omdat tijdens de werken de huidige dijk en het jaagpad niet toegankelijk zijn, legden we een tijdelijk pad aan voor fietsers. Dat pad bestaat uit gebonden steenslag met een fijn kaliber. De combinatie van dit type verharding met de relatief steile hellingsgraad van de afritten van de dijk naar het pad blijkt onvoldoende comfortabel voor vele fietsers. Daarom is de aannemer ze nu opnieuw aan het aanleggen.

Start eerste fase

Met het gecontroleerd overstromingsgebied Tien Vierendelen beschermen we de omgeving van Heindonk beter tegen overstromingen van de Dijle. Na de paasvakantie zijn we hier gestart met de eerste fase van de werken. Die zal ongeveer een jaar duren. We bouwen 2 nieuwe uitwateringssluizen in de Dijledijk, op de linkeroever. Omdat de dijk niet toegankelijk is tijdens de werken, hebben we een lokale omleiding voor fietsers voorzien. Die bespaart hen een omweg van 3,5 kilometer.

Aangepast jaagpad

De hellingen op deze omleiding vallen nu erg steil uit. Dat maakt het voor veel fietsers soms moeilijk om ze te beklimmen. Om de fietsers terug meer gebruikscomfort te bieden, hebben we de aannemer de opdracht gegeven om de hellingen opnieuw aan te leggen. Die werken zijn momenteel bezig en duren niet lang. Er komt ook een tijdelijke verharding.

In afwachting vragen we fietsers om extra voorzichtig te zijn en af te stappen om de helling te nemen. We plaatsten daarvoor tijdelijke signalisatieborden. Fietsers kunnen het jaagpad ook vermijden door rond te rijden via de landelijke wegen van Heffen en Heindonk. Als alles goed gaat, ronden we de bouw van de uitwateringssluizen af in het voorjaar van 2022. Daarna bouwen we nog een nieuwe ringdijk en verlagen we de huidige dijk tot een overloopdijk.

Update op 7 juni

De heraanleg van de omleiding is volop aan de gang. Het nieuwe pad wordt sinds 8 juni geasfalteerd en moet daarna afkoelen. Dat duurt een tweetal dagen. Tijdens deze werken moeten fietsers wel door de werfzone rijden. Daarvoor bakenden we een corridor af met piketten en lint. 

Update op 10 juni

Heraangelegde omleiding