De unieke natuur die het Sigmaplan helpt ontwikkelen, kun je volop bewonderen vanop uitgestrekte wandel- en fietspaden. De compacte Z-kaart met fietsknooppunten in de omgeving van de Sigmaprojecten Dijlemonding, Bovendijle en Dorent helpt je daarbij een handje.

De Z-kaarten zijn er weer! In verschillende infopunten in de omgeving van Mechelen, Heffen, Willebroek,  Bornem, Rumst, Vilvoorde, Zemst en Hofstade kun je ze vinden bij toeristische infopunten, bezoekerscentra, bibliotheken en gemeentehuizen. De Z-kaarten steken bovendien in het nieuw. Ze zijn helemaal aangepast aan de opgefriste Sigmahuisstijl en voorzien van extra weetjes over de Sigmaprojecten in de buurt.

Fietsen langs Sigmaprojecten

De gratis Z-kaarten zijn bestemd voor fietsers in de omgeving van de Sigmaprojecten Dijlemonding, Bovendijle en Dorent. Op de achterkant van de handige Z-kaart vind je de fietsknooppunten in en rond deze Sigmagebieden. Ook krijg je een woordje uitleg over het Sigmaplan. Dat plan zet naast bescherming tegen overstromingen ook stevig in op natuurontwikkeling en beleving in de Schelderegio.

Hier vind je de Z-kaart.