Midden 2017 legden we de laatste hand aan het Sigmagebied Zennegat in Battel (Mechelen). Het Zennegat onderging een hele transformatie, en ook vandaag nog is het gebied in beweging. Een overzicht!

Waar de Zenne, het kanaal Leuven-Dijle en de Dijle in elkaar vloeien, ligt het Zennegat. We hebben dit plekje ingericht als gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij. Dat betekent dat er twee keer per dag via sluizen water van de Dijle in en uit het gebied stroomt, op het ritme van eb en vloed. Daardoor ontstaan waardevolle slikken en schorren.

Met het Zennegat beschermen we de omgeving ook tegen wateroverlast. Staat het water op de Dijle extreem hoog, dan stroomt de rivier over in het Zennegat.

2009

Het Zennegat voor de Sigmawerken. Achter de bomen in de linkerbovenhoek loopt het kanaal Leuven-Dijle, in het midden zie je de Dijle. Rechts daarvan ligt Grote Vijver, een ander Sigmagebied.

April 2014

© VisualKopter

Zo zag het Zennegat eruit in 2014. Naast het kanaal zie je het eerste resultaat van de Sigmawerken: een ringdijk die langs het Zennegat loopt.

April 2015

© Yves Adams

Na de ringdijk stond de gecombineerde in- en uitwateringssluis aan de Dijle op de planning. Die werkten we af in het voorjaar van 2015. Lees hier wat deze sluis zo ingenieus maakt.

Juni 2016

© Vilda

De combisluis is voltooid. Intussen hebben we de dijk langs de Dijle verstevigd en verlaagd, zodat overtollig water in het Zennegat kan stromen. Die 'overloopdijk' werkten we af met een jaagpad voor wandelaars en fietsers.

© Vilda

Mei 2017

© Vilda

De werken aan het gecontroleerd overstromingsgebied zijn achter de rug, maar er stroomt nog geen water binnen via de combisluis. Eerst moeten we nog een kreek uitgraven. Het gebied vangt wel al overtollig rivierwater op bij stormtij.

Juni 2017

© ID/ photo agency

In juni treedt de combisluis in werking. Elke dag stroomt er water het Zennegat binnen bij vloed en buiten bij eb. Het overstromingsgebied krijgt er zo een functie bij: die van het gereduceerd getij.

© ID/ photo agency

Oktober 2017

© Airmaniacs

Door het getij na te bootsen, komen stilaan slikken en schorren tot ontwikkeling. Op een paar maanden tijd (juni tot oktober) is een enorme evolutie merkbaar. De waardevolle getijdennatuur trekt heel wat zeldzame planten en dieren aan, zoals moeras- en rietvogels. Het Zennegat is dan ook een populaire plek om vogels te spotten. Vissen bereiken het gebied via de combisluis. Ze vinden er een plek om te paaien of in alle rust op te groeien. 

© Airmaniacs

Januari 2018

© Waterbouwkundig Laboratorium

3 januari 2018: stormtij op de Schelde en haar zijrivieren. Het Zennegat overstroomt voor de tweede keer. Het overstromingsgebied bewees voor het eerst zijn nut tijdens storm Dieter in januari 2017.