Een ketting van poelen

Een  tiental nieuwe poelen geven de kamsalamander een uitgekiend leefgebied.

Kamsalamander

De poelen liggen op korte afstand van elkaar met houtkanten of bosjes in de buurt. In de oude Zennemeanders verwijderen we overtollig slib en maken we de oevers plaatselijk minder steil. Ook dat om het de beschermde kamsalamander naar zijn zin te maken.