Maaien en plaggen

Over een oppervlakte van ongeveer 10 hectare graven we de bovenste, voedselrijke grondlaag af tot een diepte van 10 tot 20 centimeter.

Sleedoornpage

Graslathyrus

Roodborsttapuit

Door de bovenste grondlaag af te graven, geven we de natuur meer kansen op herstel. De overige graslanden ontwikkelen we via een aangepast beheer tot soortenrijke vegetaties. Vogels zoals de roodborsttapuit, de geelgors en misschien zelfs de grauwe klauwier staan op de gastenlijst. Tal van vlinders en insecten, maar ook zeldzame planten, zoals de graslathyrus, kunnen in het grasland floreren.