Bulbierbroek

In Bulbierbroek in Hamme wijken de uitheemse populieren voor de oorspronkelijke natte natuur. Daarvoor is er een omvormingsbeheer nodig. Dat voeren we uit in samenwerking met landbouwers. Die vlotte samenwerking werpt nu zijn vruchten af! 

Oppervlakte: 19 hectare
Grondgebied: Hamme
Type gebied: natuurgebied
Invulling gebied: wetland
Graslanden geven de toon aan in Bulbierbroek.

In het open landschap van weleer trof je de laatste jaren populieren aan. Een afknapper voor de biodiversiteit. Veel populieren waren bovendien ziek en oud. Omdat we de soortenrijke graslanden nieuw leven willen inblazen, werden de populieren in Bulbierbroek en Weymeerbroek gekapt. De boomstronken zijn bovendien ideaal voor de ontwikkeling van grasland of moerasvegetaties. In 2014 zag je al echt resultaat op het terrein! Het grasland heeft een rijkere structuur en is soortenrijker. Her en der vind je plukken vossenstaart. De pinksterbloem floreert en aan de slootkant groeit echte koekoeksbloem.