Groot Broek en Klein Broek

Groot Broek en Klein Broek, de naam zegt het zelf al, waren oorspronkelijk moerassige gebieden. We geven ze terug aan de rivier, zodat die meer speling krijgt.

Oppervlakte: 64,2 hectare (Groot Broek) & 32,8 hectare (Klein Broek)
Grondgebied: Waasmunster (Groot Broek) en Temse (Groot Broek & Klein Broek)
Type gebied: ontpoldering
Invulling gebied: getijdennatuur

 

Mirabrug In Klein Broek en Groot Broek zal er ook ruimte zijn voor recreatie. De gebieden zelf kun je niet meer betreden – die zijn nu immers voorbestemd om water op te vangen en zoetwatergetijdennatuur te ontwikkelen – wel kun je de aantrekkelijke jaagpaden rond de ontpolderingen verkennen, of ravotten in het speelbos aan de rand van het Groot Broek. De Koolputtensite wacht dan weer een nieuw leven als onthaalpoort voor de Durmevallei. Het historische Beerkaaihuis, aan de rand van het Groot Broek, krijgt een bijzondere bestemming. Kwetsbare jongeren kunnen hier terecht voor een time-out. Behalve bij extreme stormen, blijft het gebouw gewoon bereikbaar. De drinkwaterleiding onder het Klein Broek werd vervangen en aangepast aan de ontpoldering. Ter hoogte van Groot Broek komen twee nieuwe pompstations. Die zullen overtollig regenwater uit de grachten rond Groot en Klein Broek overpompen naar de getijdengebieden.