Tussen Tielrode en de Mirabrug in Waasmunster is het jaagpad aan de Durme minstens tot eind dit jaar afgesloten. Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV startte deze week met de bouw van een uitwateringsconstructie voor het toekomstige getijdengebied Klein Broek, op het grondgebied van Temse. Voor fietsers en wandelaars is een omleiding voorzien.

In het kader van het Sigmaplan voert Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV tussen Tielrode en de Mirabrug een ontpoldering uit. Klein Broek, 32,8 hectare groot, wordt teruggegeven aan de rivier en groeit zo binnenkort uit tot een natuurlijk getijdengebied met slikken en schorren. De ingreep zal bovendien het overstromingsrisico in de omgeving beperken. De werken in Klein Broek gingen dit voorjaar van start. Voor de aanleg van een uitwateringsconstructie voor de toekomstige ringgracht van het gebied ziet Waterwegen en Zeekanaal NV zich genoodzaakt het jaagpad langs de Durme tot het einde van het jaar af te sluiten. “In de Durmedijk wordt een bouwput gemaakt voor de uitwateringsconstructie. Tijdens deze werken is de doorgang daarom niet langer mogelijk”, zegt projectingenieur Hans Quaeyhaegens van Waterwegen en Zeekanaal NV.

Verkeersomleiding

Het jaagpad is in Tielrode afgesloten vanaf het knooppunt met de Burgemeester Siegfried Buytaertdreef, ter hoogte van de terreinen van VK Tielrode, tot aan de kruising met de Drapstraat aan de Mirabrug. Voor fietsers en wandelaars is een omleiding voorzien. Vanuit Tielrode loopt die route langs de Gentstraat en de Legen Heirweg, om op het rondpunt Duivenhoek in Elversele af te buigen naar de Durme, langs de Pontweg (N41) en de Drapstraat. Hans Quaeyhaegens: “We starten deze week de werken aan de uitwateringsconstructie van Klein Broek op. De eerste stap is het uitgraven van een bouwput. Tegen eind dit jaar hopen we de constructie te kunnen voltooien en het jaagpad opnieuw te kunnen vrijgeven.”

Waardevol buffergebied

Het toekomstige getijdengebied Klein Broek vormt een tandem met Groot Broek (64,2 hectare), dat stroomopwaarts aan de andere kant van de Mirabrug ligt. Beide gebieden hebben hetzelfde dubbele doel: de kracht van het getij verminderen en unieke slikken en schorren herbergen.

Na de aanleg van de uitwateringssluis dit najaar, legt Waterwegen en Zeekanaal NV volgend voorjaar een hoge ringdijk aan rond Klein Broek, die moet voorkomen dat water van de Durme naar het achterland stroomt. Nog op stapel: een ringgracht met een zestal uitwateringsconstructies, een bufferbekken en een dienstweg. Zodra die werken rond zijn, slaat Waterwegen en Zeekanaal bressen in de oude dijk langs de Durme, waardoor eb en vloed het gebied weer kunnen boetseren. Dankzij hergebruik van reeds gestockeerde baggerspecie uit de Durme houden de dijkwerken vrijwel geen hinder in voor de omgeving.

Meer info over het Sigmaproject Durmevallei vind je hier. Bekijk hier een animatiefilmpje dat de werken tussen Hamme en Lokeren samenvat.