Deze week zijn we gestart met een grootschalige opruimactie in De Bunt in Hamme. Het gecontroleerde overstromingsgebied in spe ligt bezaaid met afval. Ook tal van exoten (planten die aanvankelijk niet in deze streek voorkwamen) tieren er welig. Om het overstromingsgebied te kunnen afwerken en waardevolle getijdennatuur te laten ontstaan, halen we het afval en de exoten de komende maanden weg.

De Bunt maakt deel uit van het Sigmaproject Durmevallei. Het overstromingsgebied dat we er aanleggen, zal het risico op wateroverlast in de omgeving verlagen. In de toekomst zal er waardevolle (getijden)natuur tot bloei komen, met zeldzame fauna en flora. Fietsers en wandelaars zullen daar volop van kunnen genieten!

Berg afval

De voorbije jaren bouwden we alvast een hoge ringdijk rond De Bunt. Langs het tracé van die dijk voerden we eerder al een schoonmaakoperatie uit. Nu is het gebied binnen de ringdijk aan de beurt. De situatie daar is allerminst fraai, schetst projectingenieur Hans Quaeyhaegens van De Vlaamse Waterweg nv. “In De Bunt vind je verschillende schuilhokken, tuinhuisjes en allerlei vormen van afval die er in de loop der jaren zijn achtergelaten. Denk aan autobanden en ijskasten, maar ook asbestafval.”

Gebiedseigen soorten

Ook de biodiversiteit in De Bunt kreeg de voorbije jaren klappen. Het gebied is ingepalmd door uitheemse planten, veelal tuinplanten van de vele weekendhuisjes. Coniferen, bamboestruiken, buxus en taxus worden de komende maanden gekapt. Ook de canadapopulieren verdwijnen. De reden voor de kap is tweeledig, legt projectleider Elias Verbanck van het Agentschap voor Natuur en Bos uit: “Enerzijds trekken we de kaart van gebiedseigen soorten, die aangetast of verdrongen zijn door exoten. Anderzijds bereiden we De Bunt voor op zijn toekomst als slikken- en schorrengebied. In zo’n natte biotoop zal spontaan een moerasbos ontstaan. Zulke wilgenvloedbossen zijn zeldzaam in Vlaanderen en Europa. Ze vormen een thuis voor tal van bijzondere vogels, zoals de blauwborst of de ijsvogel. Ook de zeldzame spindotterbloem (zie foto) wortelt graag in een nat wilgenvloedbos. Met steun van het Europese LIFE-project SPARC zullen we het gebied de komende jaren verder inrichten als overstromingsgebied.”

Praktisch

De opruimactie duurt van maandag 11 december 2017 tot ten laatste 1 april 2018. De werken zijn achter de rug tegen de start van het broedseizoen. Er is geen impact voor het lokale verkeer rond De Bunt. Ook de jaagpaden langs Schelde en Durme blijven toegankelijk.