Wie onlangs in de buurt van het Lokerse Molsbroek passeerde, heeft misschien gemerkt dat er werken aan de gang zijn. In het Sigmagebied Hagemeersen, vlak aan het Molsbroek, langs de Durme, voert aannemer KENNES graafwerken uit.

Aan de buffervijver in Hagemeersen graaft de aannemer grond weg om de oevers minder steil te maken. Er komt ook een kleine moeraszone met riet en moerasplanten. Met die ingrepen willen we het gebied omvormen tot een ideale habitat voor het porseleinhoen, een moerasvogel die het moeilijk heeft in Vlaanderen. Nog meer soorten zullen profiteren van de toegankelijke vijver en het moeras: andere watervogels, zoals de fuut, maar ook vissen, eenden …

Verstoppertje

Eind oktober zijn we klaar met de werken. Dan is het uitkijken naar het eerste porseleinhoen. Geen makkelijke opgave: de vogel laat zich zelden spotten en verstopt zich graag in het riet. Echte kenners herkennen hem aan het geluid dat hij maakt: whiet, whiet, whiet!

Hagemeersen