Dit voorjaar werd Klein Broek in Elversele (Temse) gecontroleerd onder water gezet. Zo ontstonden op ruim de helft van Klein Broek ondiepe waterpartijen en uitgestrekte plas-draszones. Sindsdien is het gebied getransformeerd van verruigd grasland naar een topnatuurgebied voor doortrekkende watervogels. Ook het Meulendijkbroek in Groot Broek is nu al een paradijs voor vogels en vogelspotters.

 

Bijzondere natuurwaarde

 

Overgangsbeheer, zoals het weghalen van de houtige beplanting en het gecontroleerd onder water zetten, legt een nog betere basis voor de toekomstige ontpoldering en geeft de natuurontwikkeling alle kansen.

 

Zowel Klein als Groot Broek hebben het afgelopen jaar een overvloed aan watervogels mogen verwelkomen. Van winter- en zomertalingen over krak- en kuifeenden tot kemphanen en watersnippen. Maar ook de tureluur, de kluut, de purperreiger en het porseleinhoen zijn hier al opgedoken. De kers op de taart? “Dat zijn de lepelaars die in het voorjaar hun nest bouwden op een van de rieteilanden in het Meulendijkbroek in Groot Broek”, aldus vogelkenner André Verstraeten van vzw Durme.

 

“Met een drone stelden we 10 nesten vast. Begin juli waren er nog minstens 7 bewoond.

Tijdens de controle zagen we ook al verschillende jongen, waarvan enkele met succes waren uitgevlogen. Het Meulendijkbroek komt zo in een korte lijst van broedplaatsen met meerdere koppels lepelaars in Vlaanderen. Dat toont meteen ook de onschatbare natuurwaarde van het gebied aan.”

 

Verwachtingen overtroffen

 

“Bij het uitstippelen van het overgangsbeheer in Klein en Groot Broek waren wel wat natuurdoelen gesteld, maar deze resultaten overtreffen alle verwachtingen”, zegt Joris Everaert van de vogelwerkgroep Durmevallei. “Het geeft ook al een glimp van wat we hier over enkele jaren mogen verwachten. Dan zal dit natuurparadijs zich over een nog grotere oppervlakte uitspreiden.”