Op maandag 20 februari start de Franse gasproducent Air Liquide met grootscheepse werken in het overstromingsgebied De Bunt in Hamme. Een ondergrondse leiding wordt verlegd, zodat ze niet langer door, maar rond het toekomstige overstromingsgebied zal lopen. De werken, die noodzakelijk zijn om het overstromingsgebied af te werken, zullen tot eind september duren.

De pijpleiding van Air Liquide transporteert industriële zuurstof van het Henegouwse Baudour naar Antwerpen. Omdat de leiding dwars door het toekomstige overstromingsgebied De Bunt loopt, moet Air Liquide ze verleggen, op een veilige afstand van de ringdijk die rond De Bunt komt te liggen. Op maandag 20 februari gaan de eerste voorbereidende werken van start. De leiding, die momenteel de Durme kruist, zal westwaarts een nieuw tracé krijgen: onder de rivier en parallel met de ringdijk.

Drie fasen

De werken beginnen met het uitgraven van een boortunnel van 500 meter lang, tot 5 meter onder de bedding van de Durme. En dat is geen routineklus, benadrukt projectmanager Koen Wezenbeek van Air Liquide: “Eerst graven we een tunnel uit met een gigantische grondboor. Via een boorstang, een smalle stalen buis, trekken we de leidingstreng, de binnenleiding in feite, in het boorgat.” Daarvoor maakt het team van Air Liquide gebruik van een serie kranen. Wezenbeeck: “Die takelen de constructie aan één uiteinde de hoogte in. Zo heeft de leiding voldoende kromming en breekt ze niet af op de lasplaatsen.”

Nadat het tracé onder de Durme voltooid is, trekt Air Liquide de nieuwe pijpleiding verder door – de tweede fase van de werken. De leiding zal onder de straat De Bunt lopen, die voor de plaatsing tijdelijk wordt opengebroken. Tijdens de werken blijven de nabijgelegen horecazaken bereikbaar via een omleidingsroute.

De laatste fase omvat het zuidelijke traject, waarbij de nieuwe pijpleiding parallel loopt met de ringdijk van De Bunt, onder de omliggende akkers. De volledige operatie zal tot september 2017 duren.

Dankzij de samenwerking tussen Air Liquide en Waterwegen en Zeekanaal NV is de toekomst van een duurzame transportlijn gegarandeerd, meent projectingenieur Hans Quaeyhaegens van waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV. “Pijpleidingen zijn een betrouwbaar, milieuvriendelijk, duurzaam en kostenefficiënt transportmiddel voor industriële toepassingen. Waar de leidingen van Air Liquide een gebied van het Sigmaplan kruisen – ook in de Polders van Kruibeke en Vlassenbroek was dat het geval - zoeken we samen naar een gedragen oplossing.”

Veilig getijdengebied

Nadat de leiding verplaatst is, kan Waterwegen en Zeekanaal NV de ringdijk rond het overstromingsgebied volledig afwerken. Dat staat gepland tegen het voorjaar van 2018. “Wandelaars en fietsers zullen van de nieuwe ringdijk gebruik kunnen maken wanneer de werken aan de Scheldedijk van start gaan. In de Scheldedijk zullen we speciale sluizen bouwen, die Scheldewater in en uit het overstromingsgebied laten stromen op het ritme van eb en vloed”, zegt projectingenieur Quaeyhaegens. Die nabootsing van de getijden creëert slikken en schorren, biotopen waar tal van zeldzame planten en dieren goed gedijen. “Tot slot verlagen we de huidige Scheldedijk. Zo kan het water er bij noodweer overheen stromen. Het wordt dan opgevangen in het overstromingsgebied”, aldus Quaeyhaegens.

Intussen is Waterwegen en Zeekanaal NV ook gestart met de bouw van een ringdijk in Klein Broek, een ontpoldering ter hoogte van de Mirabrug, op grondgebied Temse. De echte inrichtingswerken starten daar pas in de zomer van dit jaar, met de ophoging van de dijk, en de aanleg van een ringgracht en bufferbekken aan de buitenkant van de dijk. Het resultaat wordt een fraai getijdengebied met slikken en schorren, die de omgeving beschermen tegen stormvloed.