USAR: Using Sediment As a Resource

In USAR – Using Sediment As a Resource – bundelt De Vlaamse Waterweg nv samen met vier organisaties uit Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk de krachten. Het doel: nuttige toepassingen vinden voor de baggerspecie die ontstaat bij het onderhoud van bevaarbare waterlopen en havens.

Als beheerder van een uitgebreid netwerk van waterwegen in Vlaanderen wordt De Vlaamse Waterweg nv geconfronteerd met grote hoeveelheden baggerspecie. Daarvoor wil het kostenefficiënte en duurzame oplossingen uitwerken.

Samen met vier Europese instellingen slaat De Vlaamse Waterweg nv de handen in elkaar. Onder de vlag van USAR, een Europees samenwerkingsproject, zullen ze nog tot april 2020 technieken ontwikkelen en verfijnen voor het hergebruik van baggerspecie. Door baggerspecie te hergebruiken als grondstof kan het een nuttige toepassing krijgen als secundaire grondstof. Zo kunnen we besparen op primaire grondstoffen, zoals zand en klei.

USAR richt zich op hergebruik van zowel niet-verontreinigd als verontreinigd sediment. Vooral wat dat laatste betreft, valt er nog veel vooruitgang te boeken.

Baggerwerken in het Weijmeerbroek (Waasmunster)

Partners

Deze partners werken mee aan USAR:

  • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) uit Nederland
  • De Vlaamse Waterweg nv uit België
  • Armines research center (ARC) uit Frankrijk
  • Westcountry Rivers Trust (WRT) uit het Verenigd Koninkrijk
  • Brightlingsea Harbour Commissioners (BHC) uit het Verenigd Koninkrijk

De verschillende instanties delen hun kennis en expertise én leren van elkaar.

Europese steun

USAR krijgt steun van het Interreg 2 Zeeën-programma, dat loopt van 2014 tot 2020. Dat Europees programma bevordert grensoverschrijdende samenwerking tussen Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). In zo’n project kunnen organisaties krachten en middelen bundelen, en kennis en goede praktijken uitwisselen.

Interreg 2 Zeeën wil een innovatief, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied creëren langs de zuidelijke Noordzee en Het Kanaal. Het programma is gebaseerd op kennis en onderzoek. Centraal staan de bescherming van natuurlijk rijkdommen en de bevordering van de circulaire economie. Met zijn focus op het duurzame hergebruik van sediment draagt USAR daartoe bij. Als deel van het Interreg 2 Zeeën-programma kan het project rekenen op cofinanciering van Europa.

Succesvol proefproject

Vier van de USAR-partners smeedden eerder al een sterk samenwerkingsverband tijdens het Interreg-project PRISMA (Promoting Integrated Sediment Management, 2011-2014). Dat project focuste op ecologisch verantwoorde baggertechnieken en slim sedimentbeheer.

De Vlaamse Waterweg nv zette toen in Dendermonde een succesvol proefproject op, waarbij een innovatieve en kostenefficiënte methode ontwikkeld werd om baggerspecie, afkomstig van onderhoudsbaggerwerken, nuttig te gebruiken bij de bouw van de compartimenteringsdijk in het overstromingsgebied Vlassenbroek.

Startconferentie

Op 15 juni 2016 vond de startconferentie van USAR plaats onder de koepel van AQUACITY/ENVIRONORD (www.salon-aquacity.com) in Lille, een vakbeurs en congres die volledig gewijd zijn aan de watersector.

 

Deel deze pagina